Sudeckie Forum Inicjatyw

PANELE - KONCERTY - WARSZTATY

Podczas Sudeckiego Forum Inicjatyw organizujemy najwyższej jakości koncerty oraz warsztaty artystyczne.  Panele dyskusyjnych tworzą przestrzeń do rozmów pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządowcami, politykami, seniorami, osobami niepełnosprawnymi i młodzieżą. Służą wymianie poglądów, doświadczeń, działań a przede wszystkim propozycji współpracy w obszarze wiary, kultury i ekonomii województwa dolnośląskiego.